Share this content on Facebook!
13 Jul 2015

     Đại lý phân phối bon nuoc nhua Dai Thanh

Liên hệ ngay sđt: 0933110083 để được tư vấn
- Khuyến mãi 1: giảm 15%/giá bán
- Khuyến mãi 2: Tăng thêm 150.000/1000 lít
Bồn Nhựa Đại Thành 300 lít đứng Giá hảng:          994,000 VNĐ
Bồn Nhựa Đại Thành 300 lít ngang Giá hảng:       1,088,000 VNĐ
Bồn Nhựa Đại Thành 400 lít đứng Giá hảng:         1,146,000 VNĐ
Bồn Nhựa Đại Thành 400 lít ngang Giá hảng:       1,368,000 VNĐ
Bồn Nhựa Đại Thành 500 lít đứng Giá hảng:         1,309,000 VNĐ
Bồn Nhựa Đại Thành 500 lít ngang Giá hảng:        1,626,000 VNĐ
Bồn nhựa Đại Thành 600L đứng Giá hảng :           1.504.000 VND
Bồn...