Share this content on Facebook!
23 Oct 2015

Bon nuoc Dai Son giá rẻ

Chi tiết liên hệ sđt: 0933 110 083
      
Bồn Đại Sơn 700L đứng                              Bồn Đại Sơn 700 lít nằm
Giá hảng:   2,750,000 VNĐ                         Giá hảng:   3,130,000 VNĐ 
Giá bán: 2,470,000 VNĐ                             Giá bán: 2,817,000 VNĐ
Bồn inox Đại Sơn 500 L đứng  giá hãng         2.120.000
Giá bán khuyến mãi: 1,861,000 đ
Bồn inox Đai Sơn 700 L đứng  giá hãng         2.750.000
Giá bán khuyến mãi: 2,337,000 đ
Bồn inox Đại Sơn 1.000 L đứng giá hãng       3.000.000
Giá bán khuyến mãi: 2,550,000 đ
Bồn inox Đại Sơn 1.000 L đứng giá hãng       3.250.000
Giá bán khuyến mãi: 2,762,000 đ
Bồn inox...