Share this content on Facebook!
07 May 2015

      Cung cấp bon nuoc inox Dapha các loại

    
     Chi tiết liên hệ sđt: 0933110083
Bồn nước Dapha 500l đứng Giá bán : 2.030.000 VND
bồn nước Dapha 500 lít ngang giá bán : 2.200.000 VND 
Bồn nước Dapha 700l đứng Giá bán : 2.420.000 VND
bồn nước Dapha 700 lít ngang giá bán : 2.600.000 VND 
Bồn nước Dapha 1000l đứng Giá bán : 3.080.000 VND
Bồn nước Dapha 1000 lít ngang giá bán : 3.300.000 VND 
Bồn nước Dapha 1500l đứng Giá bán : 4.710.000 VND
bồn nước Dapha 1500 lít ngang giá bán : 4.970.000 VND 
Bồn nước Dapha 2000l đứng Giá bán : 6.190.000 VND
bồn nước Dapha 2000 lít ngang giá bán : 6.450.000 VND
Nắm bắt xu hướng tiêu dùng của xã...